Usługi

Obsługa prawno-administracyjna oferowana przez „Bona Fides” dotycząca między innymi dofinansowań, może być świadczona w miejscu zamieszkania Klienta bądź w jego siedzibie, co przekłada się nie tylko na oszczędność czasu i pieniędzy po stronie naszych Klientów, ale także na lepsze poznanie problemów osób, które zgłaszają się do nas po pomoc. Zależy nam na poczuciu bezpieczeństwa naszych Klientów oraz satysfakcji ze świadczonych usług, w związku z tym prezentowana forma współpracy przynosi naszym Klientom największe korzyści i w pełni spełnia ich oczekiwania związane z pomocą, jakiej od nas oczekują. Najczęściej z takiej formy obsługi korzystają osoby starsze i niepełnosprawne, zamieszkałe na terenach wiejskich, które mają utrudnione poruszanie się i dla których dojazd do większego miasta często wiąże się z problemami i barierami nie do przejścia. Z naszych mobilnych usług prawno-administracyjnych z sukcesem skorzystało wiele osób fizycznych oraz przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniami z terenu powiatu krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego.

 

usługi

Nie tylko dofinansowania

Doradztwo Prawno-Administracyjne „Bona Fides” wychodzi na przeciw dużemu zapotrzebowaniu na przystępne finansowo usługi prawno- administracyjne, jakie wiążą się z popularyzacją prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz działalności gospodarczej w formie spółek cywilnych i handlowych a także związanych ze sformalizowanym procesem dochodzenia należności (wnioski na urzędowych formularzach, z których wypełnieniem wiele osób ma trudności). Pomagamy także w prowadzeniu negocjacji z firmami windykacyjnymi oraz parabankami udzielającymi szybkich pożyczek na wysoki procent, pomagając w ten sposób osobom mającym problemy z terminową spłatą pożyczek i kredytów. Przedsiębiorcom zapewniamy również pomoc w uzyskaniu pożyczek na rozwój prowadzonych działalności gospodarczych oferowanych między innymi przez Agencje Rozwoju Regionalnego i Izby Gospodarcze.

Doradztwo prawne i administracyjne obejmuje między innymi sporządzanie umów, projektów pism, udzielanie porad i informacji prawnych oraz pomaganie Klientowi w rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącą działalnością firmy.

Zajmujemy się także przygotowaniem dokumentacji dla przedsiębiorców działających w sieci – polityki prywatności, regulaminy sklepów internetowych, klauzule przetwarzania danych, itp.

Klientom Indywidualnym oferujemy:

 • Udzielanie porad prawnych
 • Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej związanej z uzyskaniem dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej (programy unijne, środki z urzędów pracy) <więcej>
 • Przygotowywanie, opiniowanie i rozwiązywanie umów
 • Sporządzanie wniosków, sprzeciwów i odwołań
 • Przedsądowe wezwania do zapłaty
 • Usługi w zakresie indywidulnego prawa pracy – pomoc w rozwiązywaniu sporów między pracownikiem a pracodawcą, sporządzanie pism procesowych, odwołania od decyzji ZUS
 • Pomoc prawna dla Konsumentów

Przedsiębiorcom oferujemy:

 • Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej związanej z uzyskaniem dofinansowania na rozwój prowadzonej działalności <więcej>
 • Polityki prywatności, regulaminy sklepów internetowych, klauzule przetwarzania danych
 • Pakiety prawne dla sprzedawców internetowych
 • Regulaminy RODO
 • Sporządzanie wzorów umów
 • Sporządzanie, zawieranie oraz konsultowanie umów, wypowiedzeń i innych dokumentów
 • Pomoc w dochodzeniu nieuregulowanych należności od kontrahentów
 • Konsultacja bieżących spraw administracyjnych firmy
 • Sporządzanie pism i odpowiedzi do kontrahentów
 • Wypowiadanie lub odstąpienie od umów zawieranych z kontrahentem lub pracownikiem
 • Stała pomoc doradcza administracyjno-gospodarcza
 • Prowadzenie i nadzorowanie postępowań administracyjnych oraz reprezentacja przed organami administracji publicznej

Obsługa prawna przedsiębiorców to także stałe lub czasowe prowadzenie spraw danego przedsiębiorcy poprzez sporządzanie umów dla kontrahentów, sporządzanie regulaminów i pozostałej dokumentacji związanej z prowadzeniem firmy.