Kim jestem?

Jestem absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyłam Seminarium Doktoranckie prowadzone przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszowską Szkołę Wyższą.

Pracę zawodową związaną w pomocą prawną w przedsiębiorstwie rozpoczęłam na studiach. W mojej pracy zawodowej zdobyłam olbrzymią praktykę w kontaktach z urzędami i urzędnikami. Pracując w różnych miejscach poznałam zasady funkcjonowania małych przedsiębiorstw. Zdobyłam bogate doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej związanej z pozyskiwaniem środków unijnych. Wiedza z prawa, administracji i biznesu daje mi możliwość zastosowania najlepszych z dostępnych rozwiązań na rzecz Klientów.

Charakteryzuje mnie ciągły pęd do wiedzy, dlatego wciąż podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, konferencjach.

 1. Certyfikat: Koordynator projektów unijnych
 2. Szkolenie: Dokumenty wewnętrzne organizacji pozarządowej.
 3. Konferencje: Prawo do przedsiębiorczości, IV Forum Gospodarcze w Krośnie.

Doradztwo Prawno- Administracyjne „Bona Fides”  to przedsiębiorstwo prowadzone z wielkim zaangażowaniem. Realizuję usługi z zakresu szeroko pojętego doradztwa prawnego, administracyjnego i gospodarczego. Realizowana pomoc skierowana jest zarówno do przedsiębiorców jak i osób prywatnych.

pomoc

Oferta

„Bona Fides” zapewnia skuteczną, profesjonalną oraz osiągalną finansowo pomoc prawną i administracyjną. Pomoc jest skierowana zarówno do osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Posiadając bogate doświadczenie w sprawach prawnych, administracyjnych i gospodarczych oferuję przede wszystkim:

 • obsługę prawną, administracyjną i gospodarczą przedsiębiorców,
 • doskonałą znajomość skomplikowanego procesu pozyskiwania, przyznawania i rozliczania dotacji i dofinansowań,
 • wysoką skuteczność w uzyskiwaniu środków finansowych pochodzących z różnych źródeł oraz różnych instrumentów finansowych
 • staranne i prawidłowe rozliczanie pozyskanych środków finansowych,
 • rzetelne przygotowanie analiz finansowych, analiz ekonomicznych, biznesplanów i strategii dotyczących możliwości zdobycia zewnętrznych środków finansowych (dofinansowania z regionalnych i krajowych programów wsparcia, dofinansowania oferowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy oraz dotacje z programów unijnych),
 • koordynację całego procesu związanego z uzyskiwaniem dofinansowania (od wypełnienia wniosku wraz z załącznikami po końcowe rozliczenie projektu) oraz bezpośredni kontakt z Instytucjami Zarządzającymi projektami,
 • profesjonalne przygotowanie dokumentacji niezbędnej na stronę internetową, do sklepu internetowego, na blogi, itp. (regulaminy, polityki prywatności, klauzule RODO), 
 • profesjonalną współpracę w sprawach prawnych, administracyjnych oraz gospodarczych, która przynosi maksymalne efekty przy minimalnym zaangażowaniu Klienta,
 • pomoc w takich czynnościach administracyjnych jak rejestracja sądowa i organizacyjna, komunikacja z właściwymi urzędami państwowymi oraz samorządowymi, monitoring zamówień publicznych, opracowanie dokumentacji przetargowej i inne,
 • doradztwo we właściwym wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w załatwieniu formalności jakie są związane z założeniem działalności gospodarczej oraz dobór programu dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej.

Dlaczego Bona Fides?

„Bona Fides” oznacza “w dobrej wierze”. Firma charakteryzuje się sprawnością działań, co przekłada się na satysfakcję i zadowolenie po stronie Klienta. Ważny dla firmy jest sprawny i szybki kontakt z Klientami, aby możliwie jak najwcześniej reagować na zgłaszane problemy. Korzystanie z doradztwa prawno-administracyjnego daje świadectwo odpowiedzialności oraz zapobiegliwości po stronie Klienta. Na rynku firma wyróżnia się kompetencją, solidnością i produktywnością.

Jako przedsiębiorca zdaję sobie sprawę z faktu, że każda firma jest inna i boryka się z innym problemami. Do każdego Klienta-przedsiębiorcy podchodzę w odpowiedni indywidualny sposób. Koncentruję się na występujących u niego potrzebach oraz oczekiwaniach. Osobiste podejście do problemów i zagadnień przedstawianych przez Klientów a także fachowość, solidność, efektywność w podejmowanych działaniach pozwalają mi zaplanować właściwą strategię działania. Skrupulatność  i terminowość świadczonych prac w końcowym efekcie prowadzą do osiągnięcia optymalnych i zadowalających rezultatów.

Doradztwo Prawno-Administracyjne “Bona Fides” zostało laureatem nagrody Orły Prawa 2019. Jest to ogromne wyróżnienie. Nagroda jest przyznawana na podstawie opinii i ocen klientów, których to werdykt jest najlepszym potwierdzeniem jakości świadczonych usług.

Dziękuję moim Klientom za zaufanie i powierzenie mi swoich spraw. Dziękuję za dowody uznania, za Wasze powroty i polecenia. Wasze sprawy są dla mnie priorytetem i razem z Wami dążę do zakończenia każdego zlecenia sukcesem.