Dotacje unijne

„Bona Fides” świadczy kompleksowe usługi związane z doradztwem przy pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy strukturalnych i europejskich w sektorze publicznym i prywatnym. Dotacje unijne to ważne i ciekawe zagadnienie. Pozyskuję środki dedykowane przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym. Pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i zdobyć dofinansowania na rozwój istniejących już firm. Usługi kieruję do osób fizycznych, firm, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, rolników, instytucji kultury, itp. Pomagam także w rozliczaniu i nadzorze końcowym projektów unijnych.

dotacje unijne

Jak wygląda współpraca?

Fundusze unijne skierowane są zarówno do osób prywatnych jak i podmiotów gospodarczych. Obfitość unijnych programów operacyjnych, skomplikowane procedury ubiegania się o dotacje oraz szeroki zakres dokumentacji niezbędnej do opracowania zazwyczaj wymaga pomocy wyspecjalizowanego doradcy.

Specjalizuję się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich. Klientom oferuję bezpłatną konsultację w zakresie możliwości pozyskania funduszy europejskich iw wyborze właściwego programu. W trakcie konsultacji mam na uwadze priorytety warunkujące trafiony wybór i gwarantujące końcowy sukces. Zapewniam profesjonalne i kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, wniosku o dofinansowanie oraz zarządzanie końcowe projektem.

Bezpłatna konsultacja obejmuje przedstawienie możliwości pozyskania funduszy unijnych dostosowanych do rodzaju oraz formy prowadzonej działalności gospodarczej. W jej trakcie określamy charakteru planowanych inwestycji i przedstawiam dostępne terminy konkursów. Pomagam w sprecyzowaniu pomysłów, ocenie szans na otrzymanie dotacji oraz znalezieniu właściwego źródła finansowania projektu.

Dokumentacja aplikacyjna obejmuje wykonanie analizy ekonomicznej, analizy SWOT, przedstawienia bilansu, rachunku zysków i strat, prognozy przepływów pieniężnych oraz biznesplanu. Przygotowuję wnioski wraz z wymaganymi załącznikami i pozostałymi niezbędnymi dokumentami. Po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku i przyznaniu dofinansowania przygotowuję dokumentację związaną z wnioskiem o płatność. Jest ona niezbędna do uznania za kwalifikowalne poniesionych wydatków. Przygotowanie dokumentacji w sposób prawidłowy i profesjonalny a także aktywna współpraca z jednostką oceniającą przekłada się bezpośrednio na szybkość wypłaty dotacji.

Pomagam w uzyskaniu dotacji i dofinansowań oferowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy, Lokalne Grupy Działania, Izby Gospodarcze, Agencje Rozwoju Regionalnego. Przygotowuję wnioski w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Pozostałe usług <tutaj>