fbpx
Site Loader
rozpoczęcie działalności

Rozpoczęcie działalności gospodarczej ze wsparciem środków unijnych

Od początku roku przybywa osób zainteresowanych otwarciem własnej firmy z wykorzystaniem funduszy unijnych. Czasami sam dobry pomysł to za mało, aby wystartować. Sprawdź, z jakich programów możesz skorzystać ubiegając się o środki unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Środki unijne dzielą się na dotacje i pożyczki. Dotacje stanowią bezzwrotną pomoc dla osób zakładających firmę. Za niewątpliwą zaletę dotacji należy uznać właśnie jej bezzwrotność. Jednak aby skorzystać z takiej dotacji konieczne jest znalezienie właściwego konkursu, spełnienie jego kryteriów i złożenie wniosku. Jeśli nasz wniosek uzyska wymaganą liczbę punktów i spełni założone kryteria otrzymamy środki finansowe. Nierzadko od momentu złożenia wniosku o dotację do wypłacenia funduszy mija kilka miesięcy. Jeśli komuś zależy na czasie i jest pewny swojego pomysłu na biznes to może skorzystać z pożyczek środków unijnych. Pożyczki na start są oprocentowane na poziomie 0,5%, ich okres spłaty to zazwyczaj 60 miesięcy. Na początku prowadzenia działalności możemy skorzystać w karencji w spłacie pożyczki. Przyznanie pożyczki trwa około 3 tygodni od złożenia wniosku.

Firma dla osób młodych (do 29 roku życia)

Programem oferującym dotacje na rozpoczęcie działalności dla osób młodych, czyli do 29 roku życia jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). W ramach działania 1.1. Wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe można uzyskać wsparcie finansowo-szkoleniowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Najczęściej wsparcie to ma formę dotacji w wysokości nieprzekraczającej sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę oraz wsparcia szkoleniowo-doradczego. Projekty są realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

W ramach tego samego programu operacyjnego POWER możliwe jest przeprowadzenie działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Dofinansowanie można uzyskać na wsparcie finansowo-szkoleniowe związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Takie dofinansowanie to najczęściej dotacja w wysokości nieprzekraczającej sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, wsparcie pomostowe w wysokości nieprzekraczającej równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę wypłacane przez okres 6 lub 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze. Te projekty są realizowane przez tzw. operatorów wsparcia, czyli podmioty funkcjonujące na rynku pracy wyłonione w ogłaszanych konkursach.

Firma dla osób powyżej 29 roku życia

Dotacje dla osób powyżej 29 roku życia przewidują Regionalne Programy Operacyjne danego województwa. Dla przykładu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 7.2. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy przewidziane jest wsparcie finansowo-szkoleniowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekty te realizują powiatowe urzędy pracy. Zasady dofinansowania obejmują dotację w wysokości nieprzekraczającej sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze. Natomiast w ramach działania 7.3. Wsparcie przedsiębiorczości operatorzy wsparcia przewidują dotację w wysokości nieprzekraczającej sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, wsparcie pomostowe w wysokości nieprzekraczającej równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę wypłacane przez okres 6 lub 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze.

START-UP

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 oferuje młodym ludziom wsparcie w tworzeniu i rozwijaniu start-upów. Pomoc można uzyskać w ośrodkach innowacji z Polski Wschodniej realizujących specjalny projekt „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Możesz skorzystać z oferty ośrodków  jeśli masz mniej niż 35 lat, masz pomysł na innowacyjny biznes i chcesz otworzyć firmę we wschodniej Polsce.

Program „Platformy startowe dla nowych pomysłów” obejmuje województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Program gwarantuje dostęp do infrastruktury, mentoringu, coachingu oraz innych usług niezbędnych do rozwinięcia nowego pomysłu.

Jeśli Twoja firma będzie już gotowa na wejście na rynek to będziesz mógł uzyskać dofinansowanie na rozwój swojej działalności. W czerwcu 2019 rusza kolejny nabór chętnych do skorzystania z platformy

Firma na obszarach wiejskich

Mieszkańcy obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich lub miejskich (ale w miejscowościach nieprzekraczających 20 tys. mieszkańców), chcący założyć swoją działalność gospodarczą, oprócz wymienionych wyżej form wsparcia, mogą skorzystać ze środków skierowanych tylko na wymienione obszary. Z takiej pomocy mogą skorzystać osoby niezajmujące się rolnictwem oraz rolnicy i domownicy rolników planujący odejść z rolnictwa. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oferuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – można uzyskać nawet 150 tysięcy złotych na start. Tu sprawdzisz, kiedy będą konkursy.

Nie będąc rolnikiem możesz skorzystać ze wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Lokalne Grupy Działania, które realizują te projekty oferują premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości od 50 tysięcy złotych. Tu sprawdzisz, czy w Twojej gminie funkcjonuje LGD.

Gdzie szukać projektów?

Aby znaleźć właściwy projekt skontaktuj się ze swoim powiatowym urzędem pracy, odwiedź stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy (to on wybiera instytucje, które przyznają dotacje na start firmy) lub skontaktuj się z najbliższym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Obserwuj nas i polub nas!

Post Author: Kamila Fedycka

One Reply to “Rozpoczęcie działalności gospodarczej ze wsparciem środków unijnych”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi!