fbpx
Site Loader

Koleżanka z pracy poszerza umiejętności na dofinansowanym szkoleniu. Kuzyn otworzył działalność gospodarczą. Swoją ofertę rozwinęło przedszkole, do którego wysyłasz swoje dziecko. Twoja babcia kończy certyfikowany kurs obsługi komputera. Te wszystkie przedsięwzięcia i wiele innych finansowanych jest z Funduszy Europejskich.

Ty również zaczynasz zastanawiać się nad pozyskaniem takich środków, ale nie wiesz, od czego zacząć swoją przygodę z Funduszami Europejskimi?

Droga aplikowania do projektu oraz procedura ubiegania się o dofinansowanie są uzależnione od wielu czynników. Należy zastanowić się nad typem przedsięwzięcia, które będziemy realizować (projekty twarde i projekty miękkie), jego obszarem tematycznym (infrastruktura środowiskowa, rozwój bazy naukowej, prace badawczo-naukowe, wdrażanie innowacji, staże, działalność naukowa, inicjowanie działalności, polityka społeczna, rewitalizacja, edukacja) oraz sektorem, w którym działa projektodawca (administracja publiczna, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe).

Zapraszam na cykl artykułów, w których omówione zostaną uniwersalne zasady przydatne dla większości projektodawców.

Zidentyfikuj swoje potrzeby

Aby rozpocząć swoją drogę aplikowania o środki unijne należy zidentyfikować pomysł lub cel, który chcemy zrealizować przy takim wsparciu finansowym.

Określ swoje potrzeby w taki sposób, aby wpisywały się one w Twoje przedsięwzięcie. Niech opierają się one na posiadanej przez Ciebie wiedzy i doświadczeniu.

Jeżeli chcesz znaleźć rozwiązanie zidentyfikowanego problemu lub planujesz wdrożenie nowego pomysłu, to właśnie rozpoczynasz myślenie projektowe. Prowadząc działalność gospodarczą musisz się zastanowić, czy chcesz zainwestować w nowy produkt lub usługę? Czy musisz przeszkolić personel? Czy chcesz tylko unowocześnić swój park maszynowy?

Aby odpowiednio określić realne potrzeby i właściwie wybrać sposób ich zaspokojenia należy przeprowadzić analizę strategiczną przedsiębiorstwa. Pomoże nam ona również określić wielkość niezbędnych nakładów. W przypadku podmiotów gospodarczych należy także określić ich wielkość: mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo.

Kategoria przedsiębiorstwa Liczba osób zatrudnionych (roczne jednostki robocze RJR) Roczny obrót lub Całkowity bilans roczny
Mikro <10 ≤ 2 mln euro lub ≤ 2 mln euro
Małe <50 ≤ 10 mln euro lub ≤ 10 mln euro
Średnie <250 ≤ 50 mln euro lub ≤ 43 mln euro

Możliwość podejmowania aktywności przez organizacje pozarządowe określa statut danej organizacji. W takiej sytuacji również należy przeprowadzić dokładną analizę konkretnych problemów oraz dobrać metody ich rozwiązania.

Pomysł na projekt jest w dużej mierze uzależniony od podmiotu, jakim jesteśmy.

Razem czy samemu?

Po dokładnej analizie pomysłu powinniśmy się zastanowić, czy aplikować po środki unijne na projekt będziemy samodzielnie czy z partnerem lub kilkoma partnerami w ramach tzw. projektu partnerskiego. Jeśli chcemy zrealizować duży projekt infrastrukturalny lub przedsięwzięcie z zakresu polityki społecznej to w partnerstwie zwiększymy szanse na powodzenie przedsięwzięcia.

Różnorodne specjalizacje partnerów umożliwiają wymianę doświadczeń i uzupełnianie umiejętności. Możliwe jest dokonanie optymalnego montażu finansowego – w przedsięwzięcie angażuje się także własne środki, a dotacje często mają formę refundacji wydatków.

Należy jednak pamiętać, że partnerstwo to duże zobowiązanie. Będąc liderem projektu, to Twój podmiot podpisuje umowę o dofinansowanie, więc to właśnie Ty będziesz odpowiadał za prawidłową realizację projektu. Dlatego warto dobrze usankcjonować partnerstwo umową precyzującą obowiązki poszczególnych partnerów i odpowiedzialność za realizację konkretnych zadań.

Wybór programu

Perspektywę środków unijnych na lata 2014-2020 w Polsce wdrażają krajowe programy operacyjne, zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju oraz programy regionalne, którymi zarządzają Urzędy Marszałkowskie.

Nazwa krajowego programu operacyjnego Fundusze Europejskie
Program Infrastruktura i Środowisko 27,4 mld euro
Program Inteligentny Rozwój 8,6 mld euro
Program Wiedza Edukacja Rozwój 4,7 mld euro
Program Polska Cyfrowa 2,2 mld euro
Program Polska Wschodnia 2 mld euro
Program Pomoc Techniczna 0,7 mld euro

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej różnią się od programów krajowych i regionalnych ich międzynarodowym charakterem oraz naciskiem kładzionym na współpracę polskich beneficjentów z zagranicznymi partnerami. Przedsięwzięcia realizowane ponad granicami mogą dotyczyć na przykład ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska, rozwoju przedsiębiorczości, rozbudowy infrastruktury i edukacji.

Programy ramowe Unii Europejskiej

Oprócz istniejących funduszy Unia Europejska przeznaczyła na lata 2014-2020 specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w następujących obszarach:

Nazwa programu Opis programu Fundusze Europejskie
Program Horyzont 2020 Ma za zadanie stymulować prowadzenie prac badawczych na najwyższym poziomie, wspierać współpracę międzynarodową, innowacyjne przedsiębiorstwa itp. 80 mld euro
Program COSME Ma ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków na terenie Wspólnoty i poza nią oraz zapewnić łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitał 2,3 mld euro
Program „Łącząc Europę” Najważniejszy instrument finansujący strategiczne inwestycje w infrastrukturę w zakresie budowy dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych oraz rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych 33 mld euro
Program Erasmus+ Ma ułatwić pobyt młodych ludzi na stażach za granicą, co w rezultacie przyniesie poprawę ich umiejętności i zwiększy szansę na zatrudnienie 15 mld euro
Program Kreatywna Europa Więcej środków otrzyma europejska kultura, kino, telewizja, muzyka, literatura, teatr, dziedzictwo kulturowe i inne powiązane dziedziny 1,5 mld euro

Szukając możliwości dofinansowania warto skorzystać z wyszukiwarki dotacji. Podpowie ona, z którego programu będzie można skorzystać ubiegając się o pomoc unijną, mając na względzie typ beneficjenta i dziedzinę, z jakiej będzie realizowany projekt.

Można również skonsultować swój pomysł z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich znajdującym się w Twoim regionie. Tam specjaliści ds. funduszy unijnych udzielą bezpłatnych porad związanych z możliwymi źródłami finansowania.

Myśl projektowo i aplikuj

Aby przedsięwzięcie zostało wsparte środkami z Funduszy Unijnych powinno posiadać:

  • Wyznaczone terminy realizacji poszczególnych etapów
  • Opis w ujęciu projektowym
  • Skonkretyzowane wydatki
  • Wybraną formę wsparcia (dotacje bezzwrotne czy zwrotne instrumenty finansowe)

Aplikując o wsparcie w postaci środków unijnych powinieneś zapoznać się z opisem programu, z którego projekt będzie dofinansowany. Przeanalizuj formularze wniosków i dokumenty dla ubiegających się o wsparcie oraz instrukcje ich wypełniania.

Pamiętaj, że środki unijne to pieniądze publiczne i ich wykorzystanie połączone jest nierozerwalnie z wieloma obowiązkami. Do głównych obowiązków należy prowadzenie szczegółowej dokumentacji i przestrzeganie procedur określonych dla wybranego rodzaju wsparcia.

Aby łatwiej było Ci podjąć decyzję, czy aplikować samodzielnie czy skorzystać z pomocy odpowiedz sobie na poniższe pytania:

  • Jak przygotować wniosek?
  • Jak zatytułować projekt?
  • W jaki sposób będzie oceniany projekt i jak może zostać oceniony?
  • Kiedy mogę składać wniosek?
  • Czy potrafię sporządzić budżet projektu?
  • Skąd i kiedy dowiem się, że dostanę wsparcie?

Jeśli zdecydujesz się aplikować w konkursie o środki unijne, przygotuj wniosek i złóż go we właściwej Instytucji. Trzymaj kciuki, ponieważ może to właśnie Twój pomysł zostanie wybrany do dofinansowania 🙂

Obserwuj nas i polub nas!

Post Author: Kamila Fedycka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi!