PIT

Twój e-PIT – Urząd Skarbowy złoży Twoje zeznanie podatkowe za Ciebie!

Twój e-PIT – skorzystaj z nowego pomysłu Ministerstwa Finansów Jeśli co roku rozliczenie z urzędem skarbowym spędza Ci sen z powiek, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość! Roczne zeznania podatkowe podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 będą automatycznie i bezpłatnie przygotowane przez skarbówkę. W zeznaniu znajdą się dane dotychczas zgromadzone przez administrację skarbową. […]

Split payment, czyli słów kilka o mechanizmie podzielonej płatności

Ministerstwo Finansów ustawą z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 62) wprowadziło mechanizm podzielonej płatności. Jego celem jest uszczelnienie systemu VAT oraz zapobieganie unikaniu płaceniu podatku  VAT. Split payment jest nieobowiązkowy. Przedsiębiorcy nie są zobligowani ustawowo do jego stosowania. […]