ochrona danych

Nowe regulacje o ochronie danych osobowych w przedsiębiorstwie

Każde przedsiębiorstwo jest administratorem danych osobowych, ponieważ przetwarza np. dane swoich pracowników czy klientów w celu realizacji zamówień. Są przedsiębiorstwa o specyficznym charakterze (biura księgowe), pracujące na danych dostarczanych przez klientów, którzy to klienci są administratorami przekazanych danych. Wówczas takie przedsiębiorstwo będzie jednocześnie pełniło rolę administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Celem takiego […]

mały ZUS

Mały ZUS

Mały ZUS dla małych firm już od 2019 roku Już od 1 stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy ustawy o tzw. małej działalności gospodarczej (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, Dz. U. 2018, poz. 1577). […]

Split payment, czyli słów kilka o mechanizmie podzielonej płatności

Ministerstwo Finansów ustawą z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 62) wprowadziło mechanizm podzielonej płatności. Jego celem jest uszczelnienie systemu VAT oraz zapobieganie unikaniu płaceniu podatku  VAT. Split payment jest nieobowiązkowy. Przedsiębiorcy nie są zobligowani ustawowo do jego stosowania. […]