Ulga na start w ZUS – jak skorzystać?

Od 30 kwietnia 2018 roku zmieniło się wiele rzeczy związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli po raz pierwszy rejestrujesz działalność gospodarczą możesz skorzystać z ulgi na start. Wówczas nie będziesz płacić przez 6 miesięcy składek na ubezpieczenie społeczne ZUS. Jeśli prowadziłeś już działalność gospodarczą a od jej zakończenia minęło 5 lat to również […]

Split payment, czyli słów kilka o mechanizmie podzielonej płatności

Ministerstwo Finansów ustawą z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 62) wprowadziło mechanizm podzielonej płatności. Jego celem jest uszczelnienie systemu VAT oraz zapobieganie unikaniu płaceniu podatku  VAT. Split payment jest nieobowiązkowy. Przedsiębiorcy nie są zobligowani ustawowo do jego stosowania. […]